Terug naar school

We zagen grote vriend Jules terug en het klasje werd volop ontdekt. De directie kwam een verhaal voorlezen, al heel wat beeldende activiteiten kwamen aan bod en op het einde zien jullie hoe we genoten van ons 10-uurtje.

Kijk maar mee! 🙂